Nhà A4 BT06 Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội,

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi tiến hàng đặt hàng trên website : www.daphongthuylucyen.com (liệt kê đúng các trường khách hàng điền vào chỗ giỏ hàng- Nếu có đăng nhập đăng ký thì điền các trưởng khi khách hàng đăng ký tài khoản )

•Thông thường :

Họ  tên : Địa chỉ email : Số điện thoại : Địa chỉ :

  1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Đá phong thủy Lục Yên sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ/ Hàng hóa  cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

– Đối với các bên vận chuyển: sẽ cung cấp các thông tin để phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa như Tên, địa chỉ và số điện thoại. 

– Đối với cửa hàng: sẽ có bộ phận chuyên trách để phục vụ việc chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. 

– Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

 – Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý. 

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

– Tên cửa hàng: Đá phong thủy Lục Yên, hoạt  động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 16C8004360 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cấp ngày 11 tháng 05 năm 2021 

– Địa chỉ: thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

  1. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

– Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 0963815707

– Gửi mail: hoanyb88@gmail.com

popup

Số lượng:

Tổng tiền: